[1]
Chun, S. 2019. Inventar el imposible porvenir: estética y política. El Taco en la Brea. 1, 10 (nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.14409/tb.v1i10.8681.