Cecere, F. (2018) «Colección Diaspore. Quaderni di ricerca, Veneci»a, El Hilo de la Fabula, (18), pp. 63-65. doi: 10.14409/hf.v0i18.7332.