Sedlacek, M. E. (2005). Aproximación a la Acusmatica. Revista Del ISM, 1(2), 29-35. https://doi.org/10.14409/ism.v1i2.489