Sedlacek, M. E. (2005) Aproximación a la Acusmatica, Revista del ISM, 1(2), pp. 29-35. doi: 10.14409/ism.v1i2.489.